Op maandagavond 20 januari is er een informatieavond voor alle 400 verenigingen in Peel en Maas. Onlangs is hiervoor een uitnodiging verstuurd aan de besturen als vertegenwoordigers van deze verenigingen. Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker voor het OLS. Iedereen heeft de mogelijkheid om als vrijwilliger mee te werken aan het OLS, dus ook leden van verenigingen. Deze informatieavond staat in het teken van informeren, enthousiasmeren en vooral aansporen van het bestuur om leden van de vereniging warm te maken om zich als vrijwilliger aan te melden voor het OLS. Dit kan de vereniging zelfs financieel ten goede komen. ‘Samen maken wij het OLS 2020’.

OLS 2020 Meijel: dè rakt òw

Het OLS is een feest van tradities, van het doorgeven van waarden én van verbroedering. Iedereen helpt mee, want OLS 2020 Meijel: dè rakt òw. Het maakt indruk om te zien hoeveel mensen zich nu al vrijwillig inzetten om er samen in 2020 een onvergetelijk evenement van te maken. Die groep mensen blijft groeien. Er zullen straks zo’n 1.000 tot 1.500 vrijwilligers van alle verenigingen uit Peel en Maas aan de slag zijn. Die zijn nodig voor de op- en afbouw van het terrein, tijdens het OLS, op het Kinjer-OLS en bij de andere OLS-activiteiten.

Aanmelden als vrijwilliger
Vanaf eind januari is het mogelijk voor iedereen om zich aan te melden als vrijwilliger. Als lid van een vereniging is het mogelijk om via de betreffende vereniging te werken en wellicht de clubkas te spekken bij een positief resultaat. Op de website wordt aangekondigd wanneer men zich kan aanmelden.

Iedere vereniging welkom op informatieavond

De informatieavond is op 20 januari 2020 in gemeenschapshuis d’n Binger, Alexanderplein 2, Meijel. Vanaf 19.00 uur is een afvaardiging van elke vereniging van harte welkom. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt iedereen geïnformeerd over het OLS, de werkzaamheden, tegenprestatie en activiteiten. Elke afvaardiging van een vereniging kan zich aanmelden via vrijwilligers@ols2022.eu.