Maart 2022 – schop in de grond

Op zaterdag 12 maart 2022 is begonnen met de eerste werkzaamheden op het OLS terrein. Met behulp van GPS zijn sleuven gegraven om de riolering en de waterleiding voor het evenement te leggen. De GPS op de machine zorgt voor een exacte locatie en diepte van de sleuven. Na het leggen van de pijpen en slangen zijn de sleuven weer netjes dichtgemaakt en is weer gras gezaaid.

Belangrijke locaties voor het aansluiten van kranen en afvoer zijn gemarkeerd maar zijn ook a.d.h.v. de GPS locatie terug te vinden.

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen, mede vanwege de goede voorbereiding en planning!